Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hospodaření obce 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 + přílohy

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 – rozbor

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Hlavní kniha 2021

Příloha 12-2021

Rozvaha 12-2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 12-2021

Výkaz zisku a ztráty 12-2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření 5-2022

Hospodaření MŠ za rok 2021

 

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Bříza dle Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce dle z. 106_99

Rozpočtové opatření č. 7/2021

URO č. 72021 scan

Rozpočtové opatření č. 6/2021

URO č. 6-2021

Rozpočet na rok 2022 MŠ Zvoneček v Bříze – schválený

Rozpočet MŠ Zvoneček v Bříze_2022 schválený SCAN

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze na roky 2023-2024 – schválený

Stř.d.výhled MŠ Zvoneček v Bříze 2023_2024 – schválený SCAN

Obec Bříza – Rozpočet na rok 2022 – schválený

Obec Bříza Rozpočet na rok 2022 schválený SCAN

Oznámení o prodeji dřeva 2021

Oznámení o prodeji dřeva

Výpis usnesení ze zastupitelstva konaného dne 1.11.2021

Výpis usnesení 1.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2022

Bříza-OZV-MP za OSOH-2021 schválená scan