Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Czech Point

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidičů
 • Zprostředkování podání podle živnostenského zákona
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT ceník

 
Evidence Cena 1. stranu Cena za každou další započatou stránku
Výpis z obchodního rejstříku 100,-Kč 40,- Kč
Výpis z živnostenského rejstříku 100,-Kč 40,- Kč
Výpis z katastru nemovitostí 100,-Kč 40,- Kč
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,-Kč 40,- Kč
Výpis z insolvenčního rejstříku 40,- Kč 40,- Kč
Výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů 69,- Kč 40,- Kč
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,-Kč 40,- Kč
Zprostředkování podání podle živnostenského zákona 50,- Kč
Autorizovaná konverze dokumentů

Informace k jednotlivým výstupům

Výpis z katastru nemovitostí

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.

Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.

Výpis z obchodního rejstříku,
Výpis z živnostenského rejstříku,
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Jedná se o výpisy z veřejných evidencí, které lze získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení.
V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (právnická osoba),
 • osobních údajů (fyzická osoba).

Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidičů

Jedná se o výpisy z neveřejných evidencí ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • průkaz o povolení pobytu cizince

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

 • úředně ověřená plná moc v českém jazyce
 • platný doklad totožnosti zmocněnce.

Druhým doporučeným dokladem pro rychlejší ztotožnění osoby u výpisu z bodového hodnocení řidičů je řidičský průkaz.

Zprostředkování podání podle živnostenského zákona

Podání je možné provést:

1.V listinné podobě
Podatel (osoba, která žádá o podání) musí mít k dispozici vyplněný jednotný registrační formulář. Ten je možné získat na portále Hospodářské komory ČR nebo např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

2.V elektronické podobě
Podatel musí nejprve vyplnit jednotný registrační formulář v elektronické podobě na portále Hospodářské komory ČR a podle pokynů ho odeslat. Poté obdrží číslo podání-tzv. číslo tiketu, které sdělí kontaktnímu místu pro dokončení podání.

Vzhledem k jednoduchosti a minimální časové náročnosti doporučujeme využít zejména elektronickou podobu podání.
Potřebné doklady:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu cizince, vyplněný jednotný registrační formulář v papírové formě (pro fyzické nebo právnické osoby) nebo číslo identifikačního tiketu v  případě, že zákazník již vyplnil jednotný registrační formulář na portále Hospodářské komory ČR,
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod.).

S podáním podle zákona o živnostenském podnikání je spojen správní poplatek podle povahy podání – viz. Sazebník správních poplatků (pdf, 67 kB). Tento poplatek bude vybrán Českou poštou v hotovosti při přijetí podání a poukázán příslušnému živnostenskému úřadu.

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Online systém pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali v MA ISOH, což je jim umožněno prostřednictvím Czech POINT. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:

 • identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace,
 • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.