Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 + přílohy

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 – rozbor

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Hlavní kniha 2021

Příloha 12-2021

Rozvaha 12-2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 12-2021

Výkaz zisku a ztráty 12-2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření 5-2022

Hospodaření MŠ za rok 2021