Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Závazné vyhlášky platné na území obce Bříza

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2022

Bříza-OZV-MP za OSOH-2021 schválená scan

OZV č. 1/2020 O místním poplatku ze psů

OZV č 1-2020 -MP ze psů schváleno 24.2.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, platnost od 1.1.2020

Bříza-OZV 32019-MP KO-2019 schválená dne 9.12.2019

OZV č. 2/2019 zrušovací k OZV č. 1/2019 Požární řád

Aktualizace Krizový plán obce Bříza

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV-MP odpady 2017 platnost od 1.1.2018

OZV č. 3/2016 – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bříza

OZV 3 -systém shromažďování KO-2016

OZV č. 2/2016, o místním poplatku ze psů

Bříza-OZV-MP-psi-2016

Krizový plán obce Bříza

KRIZOVÝ PLÁN pro spádové obce

Standardy SPOD

standardy SPOD