Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce Bříza dle Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím