VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „OPRAVA STŘECHY MŠ BŘÍZA“ – závěrečná zpráva