Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PODŘIPSKO – Schválený Závěrečný účet za rok 2020 + přílohy

Podřipsko – FIN 2020 v Kč

Podřipsko – výkaz zisku a ztráty 2020 v Kč

Podřipsko – Závěrečný účet DSO za rok 2020 scválený

Podřipsko – Zpráva z přezkoumání 2020

Podřipsko – příloha 2020 v Kč

Podřipsko – rozvaha 2020 v Kč

Vyvěšeno: 21.6.2021

Sejmuto: 30.6.2022