Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV-MP odpady 2017 platnost od 1.1.2018