Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, platnost od 1.1.2020

Bříza-OZV 32019-MP KO-2019 schválená dne 9.12.2019