Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Žádost o osvobození od místního poplatku za odstraňování komunálních odpadů

Pro žádost o úlevu/osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů použijte tento formulář.

Attachments