Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuální informace

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby EP

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.3.2019

pozvánka zastupitelstvo 25.3.2019

Očkování proti vzteklině


Kominík 2019


Záměr pronájmu obce Bříza

Záměr pronájmu hřište

Projekt Kapku šetřím

Naše obec se registrovala do projektu „Kapku šetřím“. Zde je certifikát potvrzující účast v projektu. Spořiče pitné vody jsme ve školce namontovali na podzim roku 2018 a již úspěšně pomáhají ke snížení spotřeby pitné vody.

V rámci projektu Kapku šetřím budou v následujících měsících anonymně monitorovat spotřebu pitné vody na území České republiky, s cílem plošného snížení její spotřeby. V oblasti vody je obtížné dosáhnout úspory vody jinak, než instalací spořičů vody nebo edukací domácností k menší spotřebě. Proto se s Kapkou šetřím zaměřujeme na obě možnosti, aby bylo dosaženo primárního cíle projektu.

 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, POPLATKY ZA PSA na rok 2019

Možnost platby:
1/ Hotově na Obecním úřadě
Možno platit každé pondělí od 16.30. do 18.30 h. v době úředních hodin.

2/ Bezhotovostním platebním stykem
Číslo účtu u KB: 16021471/0100
Variabilní symbol: číslo popisné domu, do popisku: platba odpady nebo psi, příjmení

POPLATKY ZA SVOZ ODPADU:

Osoba od 3 do 70 let: Kč 450,- / rok
Chalupáři a majitelé domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: Kč 450,- / rok za objekt bez ohledu na počet osob
NOVÉ OD 1.1.2018 !!!!

Od poplatku se dále OZV č. 1/2017 osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích:

  • 1. držitelé karet ZTP a ZTP/P,
  • 2. od narození do konce roku, ve kterém dovršili věk 3 let
  • 3. od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém mají dovršit věk 70 let nebo starší,
  • 4. déle než 1 rok se v Obci nezdržující.

Splatnost poplatku

  • Platnost nálepky z předchozího kalendářního roku platí do 31.1.!!!!!
  • Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
  • Poplatek lze zaplatit též ve 2 stejných splátkách, a to nejpozději do 28. 2. a 31. 8. příslušného kalendářního roku.
  • Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 2. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Ohlašovací povinnost

  • Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.

POPLATKY ZA PSA:
Za každého psa 90,- Kč / rok
Platí se za psa staršího 3 měsíců.