Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Závěrečný účet obce Bříza za rok 2021 – schválený

Závěrečný účet Bříza 2021

Protokol o schválená účetní závěrky Bříza 2021

Hlavní kniha 2021

Hospodaření MŠ za rok 2021

Příloha 12-2021

Rozvaha 12-2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 12-2021

Výkaz zisku a ztráty 12-2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření 5-2022