Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Závěrečný účet obce Bříza za rok 2019

Závěrečný účet OU za rok 2019 schválený

Zprava audit Briza_2019 FINAL Z DS

Rozvaha 12-2019 OU scan

Výkaz zisků a ztrát 12-2019 OU scan

Příloha 12-2019 OU scan

FIN 12-2019 OU scan

Vyvěšeno: 19.5.2020

Sejmuto: 30.6.2021