Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza dne 22.12.2014