Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16.12.2004

Účast: Řehák P., Čutíková J., Pavlík V., Drobný M., Jevoš M.
Nepřítomni: Králová M., Kunt M
.

Plné znění zápisu:zápis 16.12.2004