Veřejná zakázka – Bříza – Chodník podél silnice II a III/23931 – Výzva k podání nabídky