Rozpočtové opatření č. 6/2017

URO č. 6-2017

Vyvěšeno: 19.9.2017

Sejmuto: 31.12.2017