Pozvánka na jednání valné hromady Svazku obcí Podřipska + materiály