Pozvánka na jednání 40.valné hromady Svazku obcí Podřipska + přílohy