Podřipsko – Závěrečný účet + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 + Oznámení