Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PODŘIPSKO – Schválený Závěrečný účet za rok 2019 + přílohy

Podřipsko – FIN 2019

Podřipsko – příloha 2019

Podřipsko – rozvaha 2019

Podřipsko – výkaz zisku a ztráty 2019

Podřipsko – Závěrečný účet DSO za rok 2019

Podřipsko – zpráva o přezkoumání hospodaření 2019