Podřipsko – rozpočtové opatření č. 1/2017 a rozpočet po změně č. 12017