Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise – volby do PS P ČR 10-2021