MŠ Zvoneček v Bříze – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha za rok 2019