Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Černuc – Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 10-2022

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Černuc – Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 10-2022