Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Bříza

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Bříza

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Bříza

PODŘIPSKO, svazek obcí

Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Obec Bříza za rok 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Bříza z.s. 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – SOKOL

Rozpočet 2017 – schválený

Obec_Bříza_rozpočet_2017

Návrh rozpočtu Obec Bříza na rok 2017

navrh-rozpoctu-obec-briza-2017

POZOR ZMĚNA – POŠTA STRAŠKOV

Vážení zákazníci České pošty, s

Výzva občanům – nedostatečně identifikovatelní vlastníci

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

Bříza 2016 02-1

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Příloha a Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha 12-2015

Výkaz zisků a ztrát 12-2015

Příloha 12-2015

Návrh Závěrečného účtu obce Bříza za rok 2015

1 OÚ Návrh-Závěrečný účet 2015