Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostatní instituce

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipska + přílohy

Podřipsko – zpráva o výsledku přezkoumání 2016

Podřipsko – závěrečný účet 2016

pozvánka VH Podřipsko

Podřipsko – rozpočtové opatření č. 1/2017 a rozpočet po změně č. 12017

Podřipsko – rozpočtové opatření č. 12017

Podřipsko – upravený rozpočet po změně č. 12017

SONO – Návrh závěrečného účtu + přílohy

SONO Příloha č. 2c) Příloha účetní závěrky_2016

SONO Návrh rozpočtu na rok 2017_oprava

SONO Příloha č. 2a) Rozvaha-bilance_2016

SONO Příloha č. 2b) Výkaz zisku a ztráty_2016

SONO Závěrečný_účet_2016

SONO Zpráva auditora_příloha č.1

 

SONO – Střednědobý rozpočtový výhled 2017-2020

452615072_1_Zveřejnění rozpočtového výhledu SONO.

D O L O Ž K A Podřipsko Rozpočtový výhled 2017 – 2021

Schválený rozpočet na rok 2017 Podřipsko

Podřipsko – schválený rozpočet 2017

D O L O Ž K A Podřipsko Schválený rozpočet 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

421296167_1_navrh-rozpoctu-usteckeho-kraje-na-rok-2017

Pozvánka na jednání 28. valné hromady Svazku obcí Podřipska + Návrh rozpočtu 2017

pozvanka-svazek-podripska-navrh-rozpoctu-2017

SONO – Pozvánka na členskou schůzi

sono-pozvanka_clenska_schuze

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

240003264_1_Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015