Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostatní instituce

Svazek Podřipska – Pozvánka na VH 17.5.2019

Pozvánka na členskou schůzi SONO + podklady

Pozvánka_členská_schůze_SONO

SONO Příloha ÚZ_2018

SONO Rozvaha_2018

SONO Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 (aktualizace)

SONO Výkaz zisku a ztráty_2018

SONO Závěrečný účet 2018_užší

SONO Závěrečný účet_2018

SONO Zpráva auditora

Vyvěšeno: 11.3.2019

Sejmuto: 2.4.2019

Svazek obcí Podřipska

SONO Oznámení o zveřejnění

 

Kontejnery na bio odpad

Svazek obcí Podřipsko – prevence vzniku odpadů, CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678

Bioodpad Podřipsko web

PODŘIPSKO – Pozvánka na VH, Návrh rozpočtu na rok 2019

Podřipsko – návrh rozpočtu 2019 scan

PODŘIPSKO Pozvánka na VH 11.12.2018 scan

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Vyvěšeno: 22.11.2018

Sejmuto: 10.12.2018

SONO Pozvánka na VH, Návrh rozpočtu na rok 2019

SONO Návrh rozpočtu na rok 2019

SONO Rozpočtové opatření č.1_2018_

SONO Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1.-9._2018

Pozvánka_členská_schůze SONO 27.11.2018

Vyvěšeno: 22.11.2018

„Podřipsko“ svazek obcí – Rozpočtové opatření č. 2

Podripsko svazek obci – Rozpočtové opatření č. 2

Podřipsko – rozpočet p rozpočtovém opatření č. 22018

Podřipsko – schválené rozpočtové opatření č. 22018

Vyvěšeno: od 4.9.2018 do 31.3.2019

Pozvánka Valná hromada Podřipsko 14.8.2018

Pozvánka VH Podřipsko 14.8.2018

Sejmuto: 15.8.2018