Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hospodaření obce 2015

Rozpočtový výhled 2015 – 2018

Rozpočtový-výhled 2015 – 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Příloha a Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha 12-2015

Výkaz zisků a ztrát 12-2015

Příloha 12-2015

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Bříza za rok 2015

1 OÚ Návrh-Závěrečný účet 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bříza za rok 2015

Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_Obec_Bříza_2015

Návrh rozpočtu na rok 2016 – Bříza

Návrh rozpočtu na rok 2016 Bříza

Návrh rozpočtu na rok 2016 Bříza 1

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

FIN 1-12-2014 – příloha k návrhu Závěrečného účtu 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

Rozpočet příjmy

Rozpočet výdaje