Author: David Huja

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza dne 25.6.2015

Zasedání zastupitelstva 25.6.2015

Příloha č. 1 – ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bříza za rok 2014

Příloha č. 2 – Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014

Příloha č. 2 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN)

Příloha č. 3 Protokol o schvalování účetní závěrky

Příloha č. 4 – erb obce

Příloha č. 4 – vlajka obce