Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bříza za rok 2015