Závěrečný účet obce Bříza za rok 2018 – schválený 17.6.2019