ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘÍZA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘÍZA ZA ROK 2009

závěrečný účet 2010