ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘÍZA ZA ROK 2005

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘÍZA ZA ROK 2005

Plné znění dokumentu: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘÍZA za rok 2005