Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31.10.2007

Účast:Řehák P.,Drobný M.,Šindelářová I.,Kunt M., Čutíková J., Pavelka M.
Omluveni: Láska K

Plné znění zápisu:zápis 31.10.2007