Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 30.9.2009

Účast:Řehák P., Drobný M., Šindelářová I., Čutíková J.,Kunt M. ,Pavelka M.
Omluveni: Láska K.

Plné znění zápisu:zápis 30.9.2009