Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 28.12.2012

Účast: Drobný M., Čutíková J., Šindelářová I.,Soukup B.

Omluveni:Černosta L.,Procházková J.

Neomluven:Řehák P.,

plné znění zápisu:Zápis ze zasedání 28.12.2012