Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 28.12.2007

Účast:Řehák P.,Drobný M.,Čutíková J.,Kunt M., Šindelářová I.
Omluveni:Láska K. ,Pavelka M.

Plné znění zápisu:zápis 28.12.2007