Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 28.10.2009

Účast:Řehák P., Drobný M., Šindelářová I., Čutíková J.,Pavelka M.
Omluveni: Láska K.,Kunt M.

Plné znění zápisu:zápis 28.10.2009