Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 26.1.2006

Účast: Řehák P., Pavlík V., Drobný M., Jevoš M., Čutíková J. , Kunt M.
Omluveni: Králová M.

Plné znění zápisu:zápis 2.2.2006