Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 24.11.2005

Účast: Řehák P., Pavlík V., Drobný M., Jevoš M., Čutíková J., Králová M.
Omluveni:Kunt M.

Plné znění zápisu:zápis 24.11.2005