Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 19.11.2012

Účast:Řehák P., Drobný M., Čutíková J., Šindelářová I.,Soukup B.,Procházková J.

Omluveni:Černosta L.

plné znění zápisu:zápis 19.11.2012