Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 12.12.2005

Účast: Řehák P., Pavlík V., Drobný M., Jevoš M., Čutíková J., Kunt M.
Omluveni: Králová M.

Plné znění zápisu:zápis 12.12.2005