Záměr směny pozemků OÚ Bříza s Astur Straškov, a.s