Výzva na podání nabídky na opravu fasády kulturního domu