Výzva k podání nabídky na rekonstrukci mateřské školy