Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Bříza v oblasti poskytování informací