Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol 2018