Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro spolky obce Bříza 2019