Pozvánka na jednání 28. valné hromady Svazku obcí Podřipska + Návrh rozpočtu 2017